Kostol v Zacharovciach

Kostolík v Zacharovciach postavený v 15. storočí je v akútnom havarijnom stave hroziaci zánikom tejto národnej kultúrnej pamiatky. Tomuto stredovekému kostolu sa v roku 2003 zrútila veža, čo viedlo k ďalšiemu zhoršeniu situácie. Naším zámerom je pomôcť záchrane tohto vzácneho kostola. Vďaka všetkým, ktorí poslali svoje 2% v roku 2012 združeniu Restau.art, sa podarilo realizovať dočasné prekrytie poškodenej strechy gotického kostola v Zacharovciach. Bola demontovaná poškodená krytina, doplnené a zosilnené časti krovu a latovania a následne inštalovaná špeciálna UV odolná plachta. Na realizáciu bola použitá aj malá časť prostriedkov z dotácie MK SR (žiadaných na tento účel). Veľkú zásluhu na tomto projekte má aj p. starostka Gembická a p. Erdélyi, ktorý stojí za iniciatívou OhrozeneKostoly.sk