Zemianska kúria v Liptovskom Ondreji

Kúria rodu Andreánskych bola postavená na starších základoch približne v polovici 17. storočia v centre obce vedľa stredovekého kostola. Kúria predstavuje krásnu renesančno-barokovú architektúru sídla nižšej šľachty v regióne severného Slovenska, a je jednou z posledných dochovaných stavieb tohto typu v širšom okolí. Stav pamiatky vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu, v prvom kroku sanáciu krovu, opravy strešného plášťa a odstránenie zatekania a vlhnutia stavby.

V rokoch 2012 -13 sme zrealizovali reštaurovanie a rekonštrukciu čiastočne zrútenej klenby, omietok a štukovej výzdoby.