Stucco - loustro

Stucco - loustro, umelý mramor

Táto technika je známa predovšetkým z obdobia baroka, kedy sa vo veľkej miere uplatnila najmä v sakrálnej architektúre. Stucco - loustro je vhodné do interiéru, dá sa vytvoriť v akejkoľvek farebnosti, či tvare.