O nás

Združenie RESTAU.ART je kolektív mladých reštaurátorov. Hlavnou náplňou našich aktivít je komplexné reštaurovanie a obnova hnuteľných a nehnuteľných pamiatok, za dodržania najvyšších výtvarných  a technických kvalít a kritérií, počnúc prípravnými výskumami  (archtektonicko – historický, archívny, reštauratorský) cez samotnú realizáciu reštaurátorských a umelecko-remeselných prác až po prinavrátanie funkčného využita danej pamiatky.

Naša práca je na profesionálnej úrovni a jej súčasťou je spolupráca s renomovanými odborníkmi, ako aj s pamiatkovými úradmi SR. Taktiež sa venujeme a výrobe niektorých špeciálnych materiálov, nevyhnutných komponentov historických technológií.
Máme za sebou mnohé úspešné realizácie a bohaté vedomosti v oblasti historických techník a postupov. Našou hlavnou filozofiou pri obnove pamiatok je maximálne rešpektovanie autenticity originálu a jeho obnovenie s použitím materiálov v čo najväčšej miere identických s materiálmi pôvodnými. V individuálnych prípadoch, najmä pri výskume a konzervovaní, ale aj pri rekonštrukciách, používame taktiež  najmodernejšie postupy a materiály využívané v oblasti reštaurovania.

Materiály

Pri reštaurovaní často aplikujeme historické postupy a technológie. Kedže ide často o zabudnuté techniky, mnohé komponenty  si musíme pripraviť a vyrobiť sami.

Snažíme sa vyberať také materiály, ktoré sú v čo najväčšej miere identické s pôvodnými. Taktiež kladieme dôraz na ich trvácnosť ale aj reverzibilitu. V individuálnych prípadoch, najmä pri výskume a konzervovaní, ale aj pri rekonštrukciách, používame taktiež najmodernejšie postupy a materiály  využívané v oblasti reštaurovania.

Podporte záchranu schátranej pamiatky


Financie získané prostredníctvom 2% z vašich daní, prípadne iných sponzorských darov použijeme na pomoc pri záchrane schátraných historických objektov. V súčastnosti pracujeme na záchrane troch pamiatok, ktoré akútne potrebujú reštaurátorský zásah. Podporte záchranu pamiatky vašimi 2%. Všetky práce prefinancované zo získaných prostriedkov odprezentujeme po ich ukončení na tejto stránke.

Za Vašu podporu vopred ďakujeme.