Historické omietky

Nahadzovaná omietka

Omietka s veľmi výraznou štruktúrou bola používaná predovšetkým v období stredoveku, ale aj neskôr, napríklad v baroku. Velmi často bola kombinovaná s hladenou omietkou, ktorá rámovala okná, prípadne členila fasádu.

 

Hrubo hladená omietka

Tento typ omietky má povrch len čiastočne dorovnávaný. Často len murárskym náradím, prípadne hladítkami. Výsledná plocha je pomerne rovná a štrukturovaná len prjemným rastrom stôp po náradí a kamienkoch. 

 

Gletovaná omietka

Špeciálna povrchová úprava omietky s veľmi hladkým povrchom a svetlou farebnosťou. Bola velmi často uplatňovaná najmä v gotike. Tento typ omietky má veľmi dobrú trvácnosť a pôsobí veľmi esteticky.