Umelý kameň

Základnou problematíkou reštaurovania kamenných sôch a architektúry je dopĺňanie  úbytkov. Dokážeme vytvoriť akúkoľvek štruktúru a farebnosť. Vieme zrekonštruovať  drobné úbytky, ale aj kompletné sochárske dielo počúc hlineným modelom a formou až po samotný odliatok.