Hasené vápno

Kvalitné hasené vápno si vyrábame sami.  V dnešnej dobe klasické vápno zo stavebníctva už prakticky úplne vymizlo a už iba ojedinele sa používa ako prísada menej kvalitný vápenný hydrát.
Popri mnohých výhodách použitia cementu a "vakových" omietok je vápno svojimi jedinečnými vlastnosťami často najvhodnenejším materíálom na renováciu pamiatok.

Vápno je tradičný stavebný materiál, ktorého začiatky používania v maltách sa objavili už pred 14 000 rokmi. Počas celej histórie staverbníctva bol prakticky jediným pojivom, vďaka ktorému boli postavené najvýznamnejsie historické pamiatky od egyptských piramíd cez rímske akvadukty až po gotické katedrály. Jeho použitie nahrádza cement vo väčšej miere až v 20. storočí.