Kostol v Rybníku

Ranogotický kostol približne z polovice 13. až polovice 14. storočia, vznikol pravdepodobne na mieste staršieho objektu neznámej dispozície. Výtvarná výzdoba sa svojou úrovňou zaraďuje medzi najlepšie diela gemerskej stredovekej maľby medzi 60. až 80. rokmi 14. storočia. Fresky sú zrejme vytvorené dielňou Majstra ochtinského presbytéria. Prostriedky získané prostredníctvom 2% sme v roku 2014 použili na záchranné zastabilizovanie gotickej nástennej maľby dochovanej na južnej fasáde lode kostola.