Dom na Michalskej ulici v Bratislave je súčasťou najstaršej zástavby mesta. Po mnohých úpravách a prestavbách je dnes fasáda tohoto domu dekorovaná výzdobou v duchu klasicizmu pochádzajúcou z 19. storočia. Stav po reštaurovaní.