Súsošie vytvoril v 50.-tych rokoch keramik Július Polkoráb. Po rokoch kedy bola fontána zničená sa pristúpilo k jej obnove. Na základe plastickej rekonštrukcie chýbajúcich častí sôch a reliéfov bola zhotovená sadrovo silkónová forma. Z nej bolo v umelom kameni vydusané celé súsošie a časti fontány, ktoré boli následne zlepené a nainštalované na pôvodnom mieste.