Cieľom reštaurovania barokovej výzdoby stropu vo Veszpréme bolo v kooperácii s reštaurovaním ostatných stien, stropov a komplexnej obnovy celého objektu prinavrátiť pamiatke pôvodný barokový výraz a jej adaptáciu na múzeum. Detail, stav po očistení a ferabnej retuši ľavej strany