Fasádu objektu datovaného do 15. storočia sme v prvej fáze reštaurovania podrobili dôslednému výskumu. Po zdokumentovaní a zakonzervovaní všetkých historických úprav sme pristúpili k rekonštrukcii gotických omietok z roku 1577 a renesančných sgrafít zo 17. storočia.