Gotická nástenná maľba pastofória napodobňuje kamenné pastofóriá nachádzajúce sa v mnohých kostoloch na Spiši. Táto iluzionistická maľba sa do dnešného dňa dochovala len v torzálnom stave, a náplňou našej práce bolo jej farebné a estetické scelenie retušou.