Pivnica slúžiaca v minulosti na uskladnenie vína, prešla premenou na reprezentatívny a spoločenský priestor. Najväčším problémom bolo naimitovanie historickej omietky a jej farebné scelenie v nesmierne vlhkom prostredí.