Jedna z najstarších stien v Bratislave je datovaná do polovice 12. storočia. Pôvodne obvodový múr je dnes už úplne vrastený do okolitej zástavby a jeho pôvodne prízemná časť sa dnes nachádza až v suteréne súčastného objektu.