Sochy anjelov boli vtvorené v 18.stor ako súčasť vačšieho oltárneho celku. Momentálne sú v zbierke Múzea Červený Kameň, čomu bol prispôbený aj spôsob a metodika reštaurovania. Sochy boli dôkladne očistené, zakonzervované a esteticky scelené iba čiastočným doplnením rušivo pôsobiacich úbytkov a deštrukcií.