Kúria rodu Andreánskych bola postavená na starších základoch približne v polovici 17. storočia v centre obce vedľa stredovekého kostola. Kúria predstavuje krásnu renesančno-barokovú architektúru sídla nižšej šľachty v regióne severného Slovenska, a je jednou z posledných dochovaných stavieb tohto typu v širšom okolí.